TENAGA PENGUBAH BENTUK PERMUKAAN BUMI

Bentuk permukaan bumi yang kita saksikan tidal rata serta akan selalu berubah meskipun secara perlahan dalam jangka waktu yang lama . Perubahan bentuk permukaan bumi di sebabkan oleh adanya tenaga alam yang di sebut tenaga geologi . Ilmu yang mempelajari tentang proses perubahan bentuk permukaan bumi adalah geomorfologi

Berdasarkan asalnya tenaga geologi di bedakan menjadi 2 . yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen .
Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi dan bersifat memebangun permukaan bumi. Tenaga endogen terdiri atas tenaga tektonis, , vulkanis dan gempa bumi .
Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar Bumi dan bersifat merusak. Tenaga Eksogen terdiri atas pelapukanerosipengangkutan, dan sedimentasi.
]]>