Pola Aliran Sungai

Sungai yang terdapat di muka bumi akan menyusun pola tertentu yang disebut dengan pola aliran. Pola aliran sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi yang dilalui ataupun struktur geomorfologinya. Pola aliran sungai yang ada dan sering dijumpai antara lain sebagai berikut.

1) Pola aliran radial atau menjari
Pola aliran radial atau menjari adalah pola aliran sungai yang menyebar dari suatu puncak ke arah lereng- lereng lembahnya. Pola aliran menjari ada dua macam, yaitu pola aliran radial sentrifugal dan radial sentripetal.
· Pola aliran radial sentrifugal adalah pola aliran yang menyebar meninggalkan pusat. Pola aliran ini terdapat di daerah vulkan atau gunung yang berbentuk kerucut.
image
· Pola aliran radial sentripetal merupakan pola aliran yang mengumpul menuju ke pusat. Pola aliran ini terdapat pada daerah basin atau cekungan (ledokan) yang mempunyai jalan keluar (outlet).
image
2) Pola aliran dendritik
Pola aliran dendritik adalah pola aliran tidak teratur yang terdapat di daerah dataran atau dataran pantai. Pola aliran ini dapat juga dijumpai di daerah plato.
image
3) Pola aliran trellis
Pola aliran trellis adalah pola aliran yang relatif sejajar dengan anak sungai yang bermuara ke sungai utama dan bentuknya menyirip seperti daun atau trellis. Aliran sungai ini terdapat pada pegunungan lipatan.
image
4) Pola aliran rectangularPola aliran rectangular adalah pola aliran yang membentuk sudut siku-siku mendekati 90 derajat. Pola aliran ini terdapat pada daerah patahan.
5) Pola aliran anular
Pola aliran anular adalah pola aliran yang pada mulanya radial sentrifugal kemudian timbul sunga i subsekuen yang sejajar dengan kontur sungai obsekuen dan resekuen. Pola aliran anular terdapat pada daerah dome stadium dewasa.
6) Pola aliran pennate atau pinnate
Pola aliran pennate atau pinnate adalah pola aliran di mana muara- muara anak sungai membentuk sudut lancip. Pola aliran sungai ini biasanya ditemukan di daerah yang memiliki kemiringan lereng yang curam.
image
]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *