PEMBAGIAN LAUT DAN HUBUNGANNYA DENGAN DARATAN

Pembagian laut dan hubungannya dengan daratan dapat digolongkan sebagai berikut.

Samudera
Samudera adalah laut yang sangat luas dan terletak di antara benua. Samudera juga disebut lautan. Contohnya Samudera Pasifik dengan luas 165 juta km2, Samudera Atlantik dengan luas 82 juta km2, Samudera Hindia dengan luas 72,5 juta km2, dan Samudera Arktik (Kutub Utara) dengan luas 14 juta km2.
Laut
Laut adalah perairan yang terle tak di antara pulau-pulau (bagian permukaan bumi yang tertutup oleh air yang mempunyai kadar garam cukup tinggi). Contohnya Laut Tengah (Laut Mediterania), Laut Kaspia, Laut Jawa dan Laut Merah.
Teluk
Teluk adalah bagian laut yang menjorok (masuk) ke daratan. Contohnya Teluk Benggala, Teluk Meksiko, Teluk Jakarta, dan Teluk Tapanuli.
SelatSelat adalah laut yang relatif sempit dan terletak di antara dua pulau. Contohnya Selat Gibraltar, Selat Karimata, Selat Sunda, Selat Malaka, dan Selat Lombok.
Terusan
Terusan adalah laut yang digali atau dikeruk dan menghubungkan daratan dengan lautan untuk pelayaran. Contohnya Terusan Panama, dan Terusan Suez.
Dari pembagian laut di atas bila dihubungkan dengan daratan maka perlu diketahui macam- macam perhubungan laut.
  • Pelayaran nusantara adalah pelayaran yang melayani hubungan antarpulau.
  • Pelayaran samudera adalah pelayaran yang melayani hubungan antarnegara.
  • Pelayaran khusus adalah pelayaran yang melayani sarana angkutan khusus, seperti minyak, minyak kelapa sawit, kayu, batu bara, pupuk, dan aspal. Pelayaran ini juga bisa melayani ke dalam dan luar negeri.
  • Pelayaran perintis adalah pelayaran yang melayani jalur yang memiliki dinamika ekonomi rendah (daerah terpencil).
]]>