Keadaan Penduduk Dan Perekonomian Negara Cina

 

Keadaan Penduduk dan Perekonomian Negara Cina

Keadaan Penduduk

Sebaran penduduk Cina yang besar sangat tidak merata. Penduduk terkonsentrasi di wilayah pantai Timur Cina. Mata pencarian utama ialah pertanian. Lahan pertanian yang subur dan iklim yang baik sangat memilih tingkat kepadatan penduduk di setiap daerah.
Sebaran daerah yang paling padat mencakup wilayah Cina bab Timur, Manchuria, dataran rendah Cina Utara, lembah bawah dan tengah Sungai Yangtze, serta bab tenggara pantai timur provinsi Kiangsu. Daerah-daerah tersebut umumnya mempunyai kepadatan penduduk melebihi 1000 jiwa per km². Sebaliknya di daerah Mongolia hanya berpenduduk 12 jiwa per km² dan di Tibet hanya 1 orang per km². Mayoritas penduduk Cina bertempat tinggal di desa-desa dan hanya sekitar 20% tinggal di kota-kota baik kota kecil maupun kota besar. Di dalam menanggulangi pertambahan penduduk yang semakin besar, dilakukan banyak sekali upaya pemerintah untuk menanggulangi duduk perkara kependudukan antara lain melalui kegiatan satu keluarga satu anak.
Sebelumnya mengenai Keadaan Alam Cina mungkin sanggup membantu
Etnik Cina relatif homogen, namun secara spesifik sanggup dibagi menjadi etnik Han (93%) dan beberapa etnik lainnya terdiri atas Tibet, Kazakh, Mongol, dan Uighur. Sebagian besar penduduk Cina mengaut agama Kong Hu Cu, Buddha, dan Tao. Di provinsi Xiang terdapat suku Uighur yang menganut agama Islam. Penduduk beragama Islam di Cina mencapai 5% dari keseluruhan jumlah penduduk Republik Rakyat Cina.

Perekonomian

Seperti halnya dengan sebagian besar negara-negara berkembang di daerah Asia, Cina merupakan salah satu negara yang cukup mengandalkan sektor pertanian dalam menopang kegiatan ekonomi penduduknya.
Beberapa sektor perekonomian penting di Cina antara lain sebagai berikut.
a) Pertanian
Hasil terpenting dari sektor pertanian dan komoditas pertanian antara lain beras, gandum, kapas dan ubi. Wilayah penting penghasil produk tersebut ialah Cina utara (Mongolia) dan daerah Manchuria yang menghasilkan gandum yang ditanam demam isu semi. Cina Selatan terutama daerah Szechwan, selatan Yangtze, dan Cina barat bahari merupakan daerah penghasil padi. Sedangkan gandum di selatan di daerah Yangtze dan di daerah perbukitan selatan Yangtze.
b) Pertambangan, Industri, dan Perdagangan Barang tambang yang dihasilkan ialah watu bara (utara sungai Yangtze, Fooshin, Kailan, Huainan, Jixi, Hegang, dan Datong), bijih besi, mangan, timah, merkuri (air raksa), timah hitam, seng, dan minyak bumi (ditambang di Jongaria, lembah Tsaidam, Karidor Gansu, lembah Szecwan, dan Tacheng).
Industri Cina menghasilkan tekstil, semen, pupuk, alat-alat pertanian, lokomotif kapal, traktor dan kendaraan beroda empat truk. Kawasan industrinya terpusat di daerah pantai yang mencakup Kota Shanghai, Beijing, Tianjin, dan Shen Yang. Cina merupakan salah satu Negara industri besi baja terbesar di dunia. Perdagangan di Cina dilakukan melalui impor yaitu barangbarang ibarat mesin, logam, kapas, dan biji-bijian. Adapun barang ekspor utamanya antara lain tekstil, kendaraan bermotor, teh, buahbuahan, sayuran, dan minyak bumi. Negara kawan dagang terdekat Cina di antaranya ialah Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Singapura.
]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *