Cara Pengelolaan Sumber Daya Energi

 A. Minyak Bumi

Dalam pertambangan minyak bumi terdapat dua kegiatan, yaitu eksploras(penyelidikan) dan eksploitasi (pengambilan bahan dari dalam bumi).
1. Eksplorasi (Penyelidikan)
Eksplorasi dilakukan dengan cara:
  • menyelidiki gaya magnetis lapisan-lapisan tanah;
  • menyelidiki gaya berat lapisan-lapisan tanah;
  • dengan menggunakan seismograf dan dilengkapi dengan geophone. Geophone adalah alat pencatat getaran yang nantinya diteruskan ke seismograf.
2. Eksploitasi
Setelah dilakukan eksplorasi (penyelidikan) maka dilakukan eksploitasi (pengambilan minyak bumi dari dalam tanah melalui pengeboran).
B. Batu Bara
Cara penambangan batu bara,
  • Penambangan terbuka (surface mine), Penambangan ini dilakukan apabila lapisan batu baranya ditutupi lapisan yang tipis saja.
  • Penambangan di atas permuka- an (drift mine), Penambangan ini dilakukan apabila lapisan batu bara ter- letak di bawah bukit, tetapi kalau diukur dari permukaan tanah justru terletak di atas.
  • Penambangan jauh (slope mine), Penambangan ini dilakukan apabila batu bara terletak jauh di bawah bukit, maka dibuat terowongan miring.
  • Penambangan dalam (shaft mine), Penambangan ini dilakukan apabila lapisan batu bara berada di bawah timbunan lapisan- lapisan lain sampai beratus- ratus meter tebalnya. Cara penambangannya adalah dengan membuat terowongan tegak lalu mendatar jauh di bawah per- mukaan bumi.
sumber :
Iskandar, L. 2009. Geografi 2 : Kelas XI SMA dan MA. Jakarta. PT. Remaja Rosdakarya
]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *