Cara Memperbesar dan Memperkecil Peta

Ada beberapa cara untuk memperbesar dan memperkecil peta, antara lain dengan menggunakan alat, skala, dan garis koordinat, dan dam.

a. Menggunakan Alat (Pantograf dan Map-O-Graph)
Cara memperbesar peta denagn menggunakan pantograph adalah sebagai berikut:
clip_image002
1) Siapkan pantograph, peta yang akan diperbesar, dan kertas untuk membuat atau memperbesar peta.
2) Pantograf distyel skalanya, apabila amu diperbesar 2 kalai maaka pantograph distel pada angka dua.
3) Memasang pantograf. Peta yang akan diperbesar diletakkan pada ujung pensil
4) Gerakkan ujung jarum sesuai dengan bentuk peta, maka pada kertas akan secara otomatis menggambarkan peta sesuai dengan apa yang akan kita gerakkan dengan perbesaran 2 kali atau sesuai denagn perbesaran yang kita inginkan.
b. Menggunakan Skala
Cara memperbesar atau memperkecil peta denagn menggunakan skala akan kita perbesar 2 kali, maka skala tersebut kita kalikan dengan dua, hasilnya menjadi skala 1: 100.000. Peta yang akan kita perbesar atau kita perkecil dilihat dari skalanya dahulu. Jika skala sudah kita ketahui, misalnya skalanya 1: 200.000, dan skala tersebut. Sedangkan jika kita ingin memperkecil 2 kali maka skalanya kita bagi 2 dan hasilnya menjadi 1 : 400.000. Setelah kita dapatkan skala perbesaran atau perkecilannya maka kita tinggal menggambarkan peta tersebut dengan skala baru yang sudah kita dapatkan.
c. Menggunakan garis koordinat (Dam)
Cara memperbesar atau memperkecil peta denagn menggunakan garis koordiant (dam) adalah sebagai berikut:
clip_image004
1) Siapkan peta yanga kan diperbesar atau diperkecil dan buatlah petak-petak atau bujur sangkar kecil-kecil yang meru[akan hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur, atau sesuai dengan ukuran yang kiat inginkan. Misalnya kotak-kotak tersebut berukuran 0,5 x 0,5 cm
2) Jika kita akan memperbesar peta tersebut dua kali, maka ukuran petek-petak telah kita buat tersebut kita kalikan dengan 2 sehingga petak-petaknya. diperbesar berukuran 1cm x 1 cm dua Kali
clip_image007
3) Jika kita akan memperkecil peta tersebut dua kasli, maka petak-petak awal yang telah kita buat kita bagi denagn 2 sehinhha ukurannya menjadi 0,25 cm x 0,25 cm.
4) Setelah kita membuat petak-petak atau garis-garis koordinat dari hasil perbesaran atau perkecilannya, selanjut nya kita buat petanya sesuai dengan bentuk peta yang kita perbesar atau perkecil.
]]>