Bentang Alam dan Bentang Budaya Berdasarkan Hasil Penginderaan Jauh

Untuk mengidentifikasi bentang alam dan bentang budaya dari hasil penginderaan jauh dapat dilihat melalui contoh-contoh pengenalan berikut ini.

A. Contoh Pengenalan Unsur Bentang Alam
1) Sungai
 • a) Tekstur permukaan air seragam, ronanya gelap dan cerah.
 • b) Lebar sungai, yakni lebar ke arah muara.
2) Mata air
 • a) Mata air besar, tampak dengan rona putih.
 • b) Mata air kecil, tampak dengan rona lebih gelap.
3) Dataran banjir
 • a) Permukaan rata dan letaknya lebih rendah dari sekitarnya.
 • b) Rona seragam atau tak seragam.
4) Tanggul sungai
 • a) Bentuknya memanjang.
 • b) Lebih tinggi daripada air sungai.
5) Guguk pasir
 • a) Bentuknya sempit dan memanjang, lurus atau sedikit melengkung, berupa igir-igir rendah dengan permukaan igir datar.
 • b) Letaknya sejajar pantai.
6) Hutan bakau
 • a) Rona hitam sekali.
 • b) Tumbuh pada pantai yang becek atau tepi sungai.
7) Hutan rawa
 • a) Rona dan tekstur tak seragam.
 • b) Tampak perairan di dekatnya.
8) Rumput rawa
 • a) Tekstur menyerupai tanaman tebu.
 • b) Rona kelabu.
9) Nipah
 • a) Rona cerah.
 • b) Tumbuhan di tepi sungai atau di tepi pantai.
10) Sagu
 • a) Daun membentuk roset (bintang) yang jelas.
 • b) Rona gelap
B. Contoh Pengenalan Unsur Bentang Budaya
1) Jalan
 • a) Bentuk memanjang dengan lebar seragam, relatif lurus.
 • b) Simpang jalan tegak lurus atau mendekati tegak lurus.
2) Jalan KA
 • a) Menyerupai jalan, tetapi percabangannya runcing.
 • b) Belokan atau tikungan melengkung.
3) Terowongan
Wujudnya seperti jalan atau jalan kereta api, tetapi hilang di suatu titik dan timbul kembali pada titik lain.
4) Jembatan
 • a) Ada sungai atau saluran irigasi yang menyilang jalan.
 • b) Tubuh jembatan lebih sempit daripada tubuh jalan.
5) Stasiun kereta api
 • a) Bangunan terpisah dari rumah-rumah lain.
 • b) Kadang-kadang tampak gerbong kereta api.
6) Terminal bis atau colt
 • a) Tampak jajaran bis yang sejajar.
 • b) Ada bangunan besar di dekatnya.
7) Bandar udara
 • a) Lapangan luas dan datar.
 • b) Kadang-kadang tampak pesawat terbangnya.
8) Transportasi perairan darat
 • a) Ada kanal atau sungai yang cukup lebar.
 • b) Rona air gelap, berarti airnya dalam.
9) Lapangan sepak bola
 • a) Bentuknya empat persegi panjang.
 • b) Rona cerah.
 • c) Berasosiasi dengan gawang, di tengah garis belakangnya.
10) Rumah mukim
 • a) Kumpulan beberapa bentuk empat persegi panjang.
 • b) Berasosiasi dengan jalan.
11) Gedung sekolah
 • a) Ada halaman tempat berkumpul.
 • b) Bentuk rumah menyerupai huruf I, L atau U.
12) Rumah sakit
 • a) Bentuk bangunan seragam dan berukuran relatif besar atau panjang.
 • b) Halaman relatif luas.
13) Pabrik atau industri
 • a) Ukuran gedung relatif besar, berbentuk memanjang.
 • b) Halaman relatif luas.
14) Pasar
 • a) Bentuk dan ukuran gedung seragam, berbentuk memanjang.
 • b) Terletak di tepi jalan.
15) Masjid
 • a) Bentuk gedung bujur sangkar atau mendekati bujur sangkar.
 • b) Ukuran lebih besar daripada rumah mukim.
16) Sawah
 • a) Petak berbentuk empat persegi panjang. Pada daerah miring bentuknya mengikuti garis tinggi (kontur).
 • b) Sering tampak saluran irigasinya.
17) Tanaman padi
 • a) Tekstur halus.
 • b) Rona gelap pada usia muda, abu-abu pada umur dua bulan, dan cerah pada saat siap dipanen.
18) Tanaman tebu
 • a) Tekstur lebih kasar daripada padi dan tampak jalur larikannya.
 • b) Rona dan tekstur seragam.
19) Kebun karet
 • a) Tekstur seperti beludru.
 • b) Jarak tanam pada tiap jalur + 6 m dan jarak antarjalur + 10 m.
20) Kebun kopi
 • a) Tampak deretan lurus dengan titik-titik hitam (pohon kopinya).
 • b) Ada pohon peneduh yang lebih tinggi.
21) Kebun kelapa
 • a) Tajuk pohon jelas berbentuk bintang.
 • b) Rona cerah.
22) Kebun kelapa sawit
 • a) Tajuk pohon berbentuk bintang.
 • b) Tajuk daun sangat berdekatan hingga menimbulkan tekstur lebih halus daripada kebun kelapa.
 • c) Rona gelap.
sumber : Iskandar, L. 2009. Geografi 3 : Kelas XII SMA dan MA. Jakarta. PT. Remaja Rosdakarya
]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *