4 Cara Mengatasi Faktor Topografi Tanah

Lahan kemungkinan mempunyai kemiringan yang tidak dikehendaki. Namun, hal ini dapat dimodifikasi dengan cara membuat teras atau sengkedan. Selain untuk memperkecil saluran air, teras juga memberi kesempatan kepada tanah untuk menyerap
air. Pembuatan teras perlu disesuaikan dengan keadaan tempat dan tujuannya.
Jenis tanah fluvial adalah jenis tanah hasil sedimentasi oleh sungai. Usaha untuk melestarikannya adalah :
1. membangun tanggul
2. membendung sungai
3. membuat sengkedan
4. membuat terasering/teras-teras]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *