3 Pengaruh Bentuk Muka Bumi Terhadap Kehidupan

A. KEHIDUPAN DI DATARAN RENDAH
Penduduk di daerah pantai pada umumnya bekerja di laut sebagai nelayan, berdagang, dan sebagai petani garam karena letak wilayahnya dekat dengan laut dan pelabuhan. Di samping itu, banyak yang bekerja di sektor pertanian sebagai petani sawah dan tegalan. Di daerah pantai yang landai dijumpai adanya tambak udang dan bandeng.

B. KEHIDUPAN DI DATARAN TINGGI ATAU PLATOPenduduk yang hidup di daerah yang berbentuk horizontal bekerja di sektor pertanian sebagai petani sawah atau ladang, di tegalan, perkebunan, dan kehutanan, sedangkan daerah stepa banyak diusahakan untuk sektor peternakan.
C. KEHIDUPAN DI DAERAH PEGUNUNGANPenduduk di daerah pegunungan umumnya bekerja di sektor perkebunan. Namun di daerah ini tidak semua tanaman dapat hidup. Makin tinggi suatu tempat, makin rendah suhu di daerah tersebut sehingga jenis usahan perkebunan yang ada berupa pertanian hortikultura, perkebunan teh, kina dan sebagainya.
]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *