3 Ciri Tanah Subur dan 3 Ciri Tanah TIdak Subur di Indonesia

Ciri-ciri tanah yang subur adalah sebagai berikut :

  1. Struktur tanahnya bagus, yaitu butir-butir tanahnya renggang, tidak terlalau besar, dan tidak terlalu kecil.
  2. Mempunyai garam-garaman dalam jumlah banayk sebagai bahahn makanan tumbuh-tumbuhan.
  3. Mempunyai persediaan air dalam jumlah yang cukup yang berfungsi melarutkan garam-garaman.

Ciri-ciri tanah yang kurang subur adalah sebagai berikut :
  1. Struktur tanahnya yang kurang baik.
  2. Garam-garaman yang terkandung dalam jumlahnya sedikit.
  3. Air yang terkandung dalam tanah jumlahnya sedikit.


Berikut ini keadaan tanah di beberapa pulau di Indonesia :
  1. Pulau Sumatra dan Jawa tanahnya sangat subur.
  2. Pulau Kalimantan tanahnya kurang subur.
  3. Pulau Sulawesi tanahnya subur.
  4. Pulau Papua (Irian Jaya) tanahnya subur.
]]>